Bình nóng lạnh Ariston Slim2 30R 30L

Bình nóng lạnh Ariston Slim2 30R 30L

Mã sản phẩm Slim2 30R
Giá bán 2.960.000 
Giá niêm yết 4.050.000 
Mua nình nóng lạnh Ariston nhận ngay 1 Lốc bia Heineken
Bình nóng lạnh Ariston Slim2 30R 30L
Bình nóng lạnh Ariston Slim2 30R 30L

Bình nóng lạnh Ariston Slim2 30R 30L

Mã sản phẩm Slim2 30R
Giá bán 2.960.000 
Giá niêm yết 4.050.000 
Mua nình nóng lạnh Ariston nhận ngay 1 Lốc bia Heineken
0964 140 808